Třetí verze kaskádových stylů přináší poměrně zajímavou možnost, jak si zpříjemnit kalkulování rozměrů všech elementů. Jistě to všichni známe – chceme mít prvek široký přesně 250 pixelů, ale musíme do tohoto rozměru zakalkulovat i padding a border elementu. Ten poté při ladění stylu často měníme, a celkovou šířku je nutné znovu přepočítávat. CSS 3 nám